Prawo gospodarcze

  • rejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • negocjacje i sporządzanie umów
  • obsługa prawna spółek, w tym sporządzanie statutów, umów spółek, uchwał organów statutowych
  • zakładanie, zawieszenie, zakończenie działalności gospodarczej
  • ochrona konkurencji i konsumentów