Podział majątku Sosnowiec

Podział majątku to często nieunikniony etap w życiu wielu par, zwłaszcza tych, które postanowiły zakończyć swoje małżeństwo. W Sosnowcu, podobnie jak w innych miastach Polski, sprawa ta jest regulowana przez prawo i wymaga odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia. Działająca w Sosnowcu kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym związanych z podziałem majątku należącego do małżonków.

Sam rozwód jest trudnym doświadczeniem dla obu stron. Podobne emocje budzi często także kwestia podziału majątku wspólnego małżonków. W sprawach dotyczących podziału majątku znacznym ułatwieniem jest pomoc doświadczonego adwokata, którego rolą jest zabezpieczenie interesu Klienta.

Podział majątku może mieć miejsce zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego rozwiązaniu. W przypadku separacji lub rozwodu, podział majątku jest często jednym z kluczowych elementów postępowania sądowego. Warto jednak pamiętać, że podział majątku może również nastąpić za porozumieniem stron, co może znacznie przyspieszyć proces oraz obniżyć koszty związane z prowadzeniem sprawy.

Sposoby podziału majątku

Podział majątku może odbyć się na kilka sposobów. Najbardziej popularną metodą jest podział majątku przez porozumienie stron, czyli tzw. ugodę. W takim przypadku małżonkowie sami ustalają zasady podziału swojego majątku, co może być korzystne zarówno dla nich samych, jak i dla ewentualnych dzieci. Jeśli jednak porozumienie nie jest możliwe, konieczne może być wszczęcie postępowania sądowego.

Adwokat może zaproponować stronom podział majątku w drodze umowy czy aktu notarialnego. W przypadku zawierania umowy o podział majątku, pomoc profesjonalisty przy ustalaniu jego zasad jest niezbędna. Umowa pomiędzy małżonkami może zostać zawarta w dowolnej formie. W przypadku jednak, gdy w skład wspólnego majątku wchodzi nieruchomości, konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Zawarcie umowy o podział majątku jest możliwe tylko wówczas, gdy strony są całkowicie zgodne, co do składników majątkowych oraz sposobu w jaki ma nastąpić podział, a także gdy nie zachodzi sprzeczność z prawem i zasadami współżycia społecznego. Koszt akt notarialnego (opłaty notarialnej) zależy od wartości dzielonego majątku. Umowny podział majątku wspólnego pozwala w znacznie krótszym czasie zamknąć kwestie majątkowe pomiędzy byłymi małżonkami oraz zminimalizować związane z tym koszty.

Adwokat wykorzystując swoją znajomość przepisów oraz doświadczenie, będzie czuwał nad merytorycznym przebiegiem rozmów pomiędzy małżonkami. Pomoc profesjonalisty przy ustalaniu zasad podziału majątku pozwala uchronić stronę przed popełnieniem kosztowych błędów i wynikającymi z nich konsekwencjami prawnymi. Umowa o podział majątku może obejmować tylko część majątku wspólnego, ale powinna regulować także m.in. rozliczenie nakładów i wydatków z majątku wspólnego na majątki osobiste oraz kwestie związane ze spłatą osobistych długów każdego z małżonków z majątku wspólnego, pobranych pożytków lub innych przychodów.

W postępowaniu sądowym o podział majątku sąd może podzielić majątek wspólny na dwie równe części albo ustalić nierówne udziały małżonków w tym majątku. Ponadto sąd ma prawo obliczyć, jakie wydatki i nakłady zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie.

Sądowy podział majątku

Sądowy podział majątku wspólnego może polegać na:

  • fizycznym przydzieleniu konkretnych składników majątku byłym małżonkom,

  • określeniu wysokości dopłat, jeżeli istnieje różnica wartości składników majątku,

  • przyznaniu jednemu małżonkowi majątku i spłacie w związku z tym drugiego,

  • sprzedaży przedmiotów, które należą do majątku wspólnego i podzielenia uzyskanej kwoty między byłych małżonków w sposób proporcjonalny do wielkości udziałów w majątku wspólnym.

W procesie podziału majątku niezwykle ważna jest rola adwokata, który posiada odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w tego rodzaju sprawach. Adwokat może udzielić cennych rad oraz wskazówek dotyczących przebiegu postępowania, a także reprezentować swojego Klienta przed sądem.

Wybór odpowiedniego adwokata może być kluczowy dla pomyślnego przebiegu procesu podziału majątku. Warto zwrócić uwagę na doświadczenie oraz specjalizację kandydata, a także na opinię innych Klientów, którzy korzystali z jego usług.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Pauliny Leszczyńskiej z siedzibą w Sosnowcu zapewnia kompleksową obsługę prawną, której celem jest znalezienie najkorzystniejszego rozwiązania dla Klienta.