Prawo odszkodowawcze

Sprawy o roszczenia odszkodowawcze dotyczące m.in.:

  • szkód spowodowanych kradzieżą, pożarem, zalaniem, zniszczeniem mienia
  • wypadków przy pracy
  • wypadków komunikacyjnych
  • błędów medycznych i lekarskich