Adwokat Paulina Leszczyńska - Sosnowiec

Adwokat Paulina Leszczyńska - Sosnowiec

Adwokat Paulina Leszczyńska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia prawnicze ukończyła w 2014 roku z wynikiem bardzo dobrym. W trakcie studiów była aktywnym członkiem Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej. Uzyskała również stypendium rektora dla studentów z najwyższymi wynikami w nauce.

Następnie z wyróżnieniem ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach.

Jako wykwalifikowany adwokat specjalizuje się w dziedzinie prawa karnego. Występuje w charakterze obrońcy w postępowaniu przygotowawczym i sądowym oraz jako pełnomocnik pokrzywdzonego. Z sukcesem prowadzi postępowania dotyczące wykonywania orzeczonych kar. Zajmuje się również zagadnieniami prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Doświadczenie zawodowe adwokat Pauliny Leszczyńskiej obejmuje także prowadzenie spraw odszkodowawczych dotyczących roszczeń pokrzywdzonych, którym ubezpieczeń odmówiły wypłaty należnego odszkodowania lub je zaniżyły. Reprezentuje klientów indywidualnych zamieszkujących Sosnowiec i okolice w postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego, głównie w sprawach o rozwód, alimenty, w przedmiocie władzy rodzicielskiej i ustalenia kontaktów z dziećmi. Posiada bogatą praktykę w bieżącej i kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców obejmującej doradztwo prawne, negocjacje oraz reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym, sądowym oraz egzekucyjnym.