Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy dotyczące służebności
 • sprawy dotyczące reklamacji 
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich
 • sprawy związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości
 • sprawy o wpis w księdze wieczystej
 • sprawy o opróżnienie lokalu mieszkalnego
 • sprawy o ustalenie autorstwa, prawa do patentu
 • postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne