Prawo karne

Nasza Kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną w zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego wykonawczego. Reprezentujemy interesy Klientów zarówno występując w sprawie w charakterze obrońcy, jak i pełnomocników pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych). Zapewniamy pomoc prawną na każdym etapie postępowania karnego: w postępowaniu przygotowawczym i sądowym. Dodatkowo nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie obrony skazanych w toku postępowania wykonawczego, w szczególności w postępowaniach:

  • o odroczenie wykonania kary,

  • o udzielenie przerwy w wykonaniu orzeczonej kary,

  • w przedmiocie wydania wyroku łącznego,

  • o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,

  • o wcześniejsze zatarcie skazania.

W każdej sprawie karnej kluczowym momentem są już pierwsze czynności podejmowane przez organy ścigania. Dlatego w takich sytuacjach niezwykle ważny jest kontakt z profesjonalnym i doświadczonym adwokatem. Błędy popełnione w początkowym stadium postępowania niosą za sobą ogromne komplikacje. Wykwalifikowany obrońca lub pełnomocnik przeprowadzi szczegółową analizę akt postępowania, będzie uczestniczył w czynnościach przesłuchania oraz innych czynnościach w sprawie, a także na bieżąco będzie informował Klienta o przysługujących mu prawach.

Podejmujemy się kompleksowej obrony we wszystkich sprawach karnych oraz wykroczeniowych (w tym również w sprawach przestępstw w ruchu drogowym oraz przestępstw gospodarczych).

Pomoc z zakresu prawa karnego kierujemy przede wszystkim do mieszkańców Sosnowca i okolic (Katowice, Mysłowice, Będzin, Dąbrowa Górnicza).