Prawo administracyjne

  • sporządzanie wniosków i odwołań od decyzji
  • sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
  • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych
  • reprezentowanie przed urzędami i sądami administracyjnymi