Prawo rodzinne i opiekuńcze - Sosnowiec

Kancelaria adwokacka adwokat Pauliny Leszczyńskiej prowadzi wszelkie sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności sprawy o rozwód i separację, sprawy alimentacyjne, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, ustalenia i realizacji kontaktów z dzieckiem, ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa, zniesienia wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami, podziału majątku wspólnego małżonków.

Lista spraw rozwiązywanych przez kancelarię:

  • sprawy o rozwód i separację
  • sprawy o alimenty
  • sprawy o unieważnienie małżeństwa
  • sprawy o wykonywanie władzy rodzicielskiej
  • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • sprawy o przysposobienie
  • sprawy o zniesienie współwłasności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego
  • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa, ustalenie macierzyństwa
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie, opiekę i kuratelę
  • postępowanie w sprawach nieletnich (o demoralizację, czyny karalne itp.)

Prawo rodzinne opiera się na Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Zajmuje się głównie określeniem stosunków prawnych w rodzinie. Jest to zbiór przepisów, które powinni przestrzegać wszyscy członkowie rodziny m.in. między małżonkami, czy rodzicami, a dziećmi. W przepisach prawnych uwzględnione są zarówno sprawy majątkowe jak i niemajątkowe. Zagadnienia jakie są poruszane w prawie rodzinnym to przede wszystkim zawarcie oraz unieważnienie małżeństwa, wspólnota ustawowa, separacja, władza rodzicielska oraz obowiązek alimentacyjny. Prawnik rodzinny specjalizujący się w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego we wszystkich sprawach kieruje się trzema zasadami: zasada dobra dziecka, ochrony rodziny oraz uniezależnienia stosunków rodzinnych od obcych im stosunków majątkowych. Połączenie wszystkich trzech zasad w jednej sprawie wymaga pomocy wysoko wykwalifikowanego adwokata.

Przy rozwiązywaniu spraw rodzinnych profesjonalny adwokat kieruje się nie tylko wiedzą

To, że dobry adwokat rodzinny musi znać wszystkie obowiązujące przepisy z tej tematyki jest rzeczą wiadomą. Pod uwagę jednak należy wziąć fakt, że zagadnienia związane ze sprawami rodzinnymi są trudne ze względu na charakter emocjonalny, dlatego tak ważne jest profesjonalne podejście. Postępowanie sądowe na tle prawa rodzinnego to czasochłonny proces, który dostarcza klientom wielu emocji oraz stresu. Podczas prowadzonych rozmów należy kierować się wysoką kulturą osobistą, empatią, delikatnością oraz wrażliwością. Prawnik rodzinny poza wyjaśnianiem konkretnych rzeczy związanych ze sprawą, musi również okazać bardzo duże wsparcie wobec klienta. Niezwykle istotne jest indywidualne podejście do każdej osoby, która w zupełnie inny sposób przeżywa skomplikowane problemy rodzinne. Dobry adwokat rodzinny to doradca i psycholog w jednej osobie.

Prawo rodzinne wymaga pomocy profesjonalnego i doświadczonego adwokata

Osoby zamieszkujące miasto Sosnowiec oraz okolice mogą liczyć na kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego wybierając kancelarię adwokacką adwokat Pauliny Leszczyńskiej. Pani adwokat rozumie jak trudną i skomplikowaną dziedziną jest prawo rodzinne. W oparciu o wiedzę i doświadczenie skutecznie reprezentuje swoich klientów m.in. w sprawach o rozwód, separację, alimenty, czy władzę rodzicielską. Do najtrudniejszych prowadzonych spraw należą także postępowania w sprawach nieletnich np. o demoralizację oraz czyny karalne. Wysokie umiejętności interpersonalne są tutaj niezbędne, aby nawiązać nić porozumienia z tak młodą osobą. Dla każdego rodzina stanowi bardzo dużą wartość w życiu, a decyzja o zakończeniu małżeństwa nie jest łatwa dla nikogo. Z tego względu pomoc profesjonalnego adwokata rodzinnego, który skutecznie zadba o interesy klientów jest tutaj niezbędna.