Prawo pracy

  • sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne
  • sprawy o przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy
  • sprawy o wynagrodzenie za pracę, ekwiwalenty, diety, odszkodowania
  • sprawy o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego
  • sporządzanie źródeł prawa pracy (układów zbiorowych, porozumień, regulaminów i statutów)